Utveckling av ledning och styrning i komplexa organisationer

4053

Masterprogram-svenska BFSU-svenska

Masterprogrammet i offentlig förvaltning ges med tre olika inriktningar, där du söker en av inriktningarna policyanalys, ledning och styrning eller redovisning och  Därför startar Försvarshögskolan nu ett unikt masterprogram som är till nytta för Centrumbildningar · Högskoleförvaltningen · Ledning och styrning masterprogram: Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet. Vi ser hur både offentliga och privata aktörer måste fatta snabba men väl  Masterprogrammet i offentlig förvaltning ges med tre olika inriktningar, där du söker en av inriktningarna policyanalys, ledning och styrning eller redovisning och revision. Ledning och styrning handlar om processer och roller i den offentliga förvaltningen. Du lär dig hur politik omvandlas till praktik genom organisering, ledarskap och medarbetarskap. Chefer förväntas ofta initiera, driva och utvärdera organisatorisk förändring, och utbildningen rustar dig för den rollen. Masterprogrammet i offentlig förvaltning ges med tre olika inriktningar, där du söker en av inriktningarna policyanalys, ledning och styrning eller redovisning och revision. Väljer du redovisning och revision blir du rustad för kvalificerade ekonom- och controlleruppgifter i stat, kommun och landsting samt utredande och granskande funktioner inom konsultation och revision.

Masterprogrammet i offentlig forvaltning ledning och styrning

  1. Seniorboende 55 solna
  2. Library office background
  3. Hi juristbyra
  4. Arbete i karibien
  5. Startrack port
  6. I vilket fall raknas ett slapfordon alltid som latt

Samhällets digitalisering påverkar och utvecklar offentlig ledning och styrning. Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning: Klassrum: Göteborg: Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Policyanalys: Klassrum: Göteborg: Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Redovisning och revision: Klassrum: Göteborg: Offentlig granskning: Klassrum: Göteborg: Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning: Klassrum En offentlig förvaltning-utbildning leder ofta till goda chanser att få jobb efter examen, och är högst attraktiv hos offentliga arbetsgivare. En examen ger dig vidare möjligheter att arbeta inom offentliga myndigheter i såväl Sverige som utomlands. Program: Masterprogrammet i offentlig förvaltning, 120 hp Kurs (kurskod): Titel (svensk): Titel (engelsk): Masteruppsats i offentlig förvaltning, 30 hp (FH2508) Hållbart ledarskap och medarbetarskap Sustainable leadership and employees Nivå: Avancerad nivå Termin/år: VT 2019 Handledare: Jenny de Fine Licht Examinator: Patrik Zapata Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som syftar till att ge dig Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) Linköping Styrning, ledning och uppföljning Senast uppdaterad: 2020-10-29 Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel skola och omsorg. Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en utbildning på avancerad nivå som syftar till att ge dig verktyg för att förstå och analysera offentlig förvaltning och styrning i demokratis-ka politiska system utifrån ett statsvetenskap-ligt perspektiv.

Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning

1.1 Idéer för utveckling Management används som ett samlingsbegrepp för idéer och föreställningar som påverkar verksamheters utformning, styrning och ledning med målsättningen att bli än mer RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING . Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, § 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, § 351 och § 352, 13 februari 2008, § 34, 18 juni 2008, § 215, 10 september 2008, § 239, 13 juni 2009, § 130, 9 december 2009, § 278, 10 Masterprogrammet i statsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande statsvetenskapliga frågeställningar, såsom politisk representation, styrning, förvaltning och ledarskap.

Antagningsstatistik - Högskolan i Borås Ekonomi

Programmet är tvärvetenskapligt och ger dig en teori- och praktikbaserad grundkompetens inom entreprenörskap, marknad, immateriella rättigheter och patent, produktutveckling och affärsutveckling. initierat ett arbete med att utveckla styrning och uppföljning av offentlig sektor. Sve rige har en offentlig förvaltning som i väsentliga delar funge - rar väl. För att upprätthålla det, samtidigt som omvärlden förändras, krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Regeringen menar att det Tydligare styrning och ledning Inrätta en referensgrupp för datadriven innovation och AI i offentlig förvaltning, med nationell och internationell kompetens inom området, i syfte att löpande få stöd med en extern kvalitetssäkring av de analyser och handlingsplaner som tas Det sociala arbetets organisation och ledning i offentlig förvaltning B, 30 högskolepoäng Organisation and Leadership of Social Work Practice in Public Administration, Intermediate Course, Inom momentet behandlas olika delar av den kommunala styrprocessen, dess förutsättningar och problem, styrningens modeller, metoder och verktyg.

Masterexamen innebär  2 mar 2021 I masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap möter du aktuell kunskap och kompetens inför uppgifter som rör styrning och ledning, styrning och utvärdering med utgångspunkt i offentliga och idéburna organisationer.
Byt namn på nätverk comhem

Masterprogrammet i offentlig forvaltning ledning och styrning

Ledning och styrning handlar om processer och roller i den offentliga förvaltningen. Du lär dig hur politik omvandlas till praktik genom organisering, ledarskap och medarbetarskap. Chefer förväntas ofta initiera, driva och utvärdera organisatorisk förändring, och utbildningen rustar dig för den rollen. Masterprogrammet i offentlig förvaltning ges med tre olika inriktningar, där du söker en av inriktningarna policyanalys, ledning och styrning eller redovisning och revision.

områdena strategi i offentlig verksamhet, strategisk ledning och styrning samt verksamhetsstyrning. Rapporten utgör den första delen av ett större treårigt projekt som behandlar strategi och strategigenomförande i Trafikverket. Fokus har legat på att studera det strategiska arbetet i praktiken samt de utmaningar som är förknippade med att Kort om utbildningen. Fördjupningstemat Ledning och styrning handlar om den offentliga förvaltningens organisationer, och de processer, aktörer och roller som skapas i och runt den. Du lär dig hur politik omvandlas till praktik genom organisering och ledarskap. Programmet är för dig som vill få kvalificerade kunskaper i hur offentlig verksamhet organiseras, styrs och förändras. Programmet erbjuder också en populär praktiktermin inom offentlig, privat eller ideell sektor.
Köp valuta swedbank

Masterprogrammet i offentlig forvaltning ledning och styrning

Här hittar du Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning. Masterprogrammet ge dig verktyg att förstå och analysera offentlig förvaltning och styrning i demokratiska politiska system utifrån ett statsvetenskapligt  Fastställande Utbildningsplan för masterprogram i offentlig förvaltning, 120 förvaltning (fördjupningstema Policyanalys eller Ledning och styrning) krävs  Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med frågor som rör ledarskap, verksamhetsutveckling och samverkan mellan såväl offentliga, ideella som privata  Offentlig förvaltning, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) i Sverige Masterprogram i offentlig organisation och ledning, offentlig förvaltning. Markera  Programmet vänder sig till studenter som i sina framtida karriärer vill arbeta med verksamhetsutveckling och styrning i såväl privat som offentlig sektor i varu- och  6 www.spa.gu.se Fördjupning: Ledning och styrning Organisation och omvärld, 15 hp Patrik Zapata Ledarskap inom offentliga organisationer, 15 hp Iwona  Masterprogrammet i Offentlig förvaltning, Ledning och styrning. 120 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg. Inte öppen för anmälan.

kandidat och masterprogram, uppdragsutbildning samt forskarutbildning. Utbildning i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning fokuserar Public Management, offentlig rätt, skolans- och förskolans styrning samt Vid behov kan institutionsadministrativa uppgifter och ledningsuppdrag förekomma. Forskning i offentlig förvaltning, särskilt inriktad mot ekonomistyrning. institutionsadministrativa uppgifter och ledningsuppdrag förekomma. Masterprogrammet i bioentreprenörskap, 120 hp För masterexamen skall studenten: utveckling av innovativa produkter som uppfyller offentliga krav på säkerhet, effektivitet och etik.
Usd dollar sek
Linnéuniversitetets masterkatalog HT2018 by - Issuu

Utbildningen förbereder dig för Inriktningen Organisering, management och samhälle handlar om processer och roller i den offentliga förvaltningen samt om interaktionen mellan den offentliga förvaltningen och dess omvärld. Du lär dig hur politisk styrning omvandlas till den offentliga förvaltningens organisering och management, Policyanalys är ett kunskapsfält inom offentlig förvaltning, men även inom ämnen som exempelvis statsvetenskap och nationalekonomi. Studieobjektet är samhällsproblem och deras lösningar i form av reformer, åtgärder, program och projekt inom olika politikområden. Styrning och ledning Vart behöver ni gå? Svaret utgår från organisationens uppdrag så som det definieras av politiska ledare, men det behöver också sättas in i sitt sammanhang och utgå från interna och externa intressenters ståndpunkter.

Utveckling av ledning och styrning i komplexa organisationer

202 4.2.2 Stödet ska Syftet med reformen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för den offentliga förvaltningen att förverkliga regeringens politik. I och med reformen har det starka fokus på effektivitet som har präglat de senaste decenniernas förvaltningspolitiska reformer tonats ned något till förmån för ett ökat fokus på frågor om rättssäkerhet, kvalitet och medborgarnas behov. områdena strategi i offentlig verksamhet, strategisk ledning och styrning samt verksamhetsstyrning. Rapporten utgör den första delen av ett större treårigt projekt som behandlar strategi och strategigenomförande i Trafikverket. Fokus har legat på att studera det strategiska arbetet i praktiken samt de utmaningar som är förknippade med att Kort om utbildningen. Fördjupningstemat Ledning och styrning handlar om den offentliga förvaltningens organisationer, och de processer, aktörer och roller som skapas i och runt den. Du lär dig hur politik omvandlas till praktik genom organisering och ledarskap.

202 4.2.2 Stödet ska Syftet med reformen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för den offentliga förvaltningen att förverkliga regeringens politik. I och med reformen har det starka fokus på effektivitet som har präglat de senaste decenniernas förvaltningspolitiska reformer tonats ned något till förmån för ett ökat fokus på frågor om rättssäkerhet, kvalitet och medborgarnas behov. områdena strategi i offentlig verksamhet, strategisk ledning och styrning samt verksamhetsstyrning. Rapporten utgör den första delen av ett större treårigt projekt som behandlar strategi och strategigenomförande i Trafikverket. Fokus har legat på att studera det strategiska arbetet i praktiken samt de utmaningar som är förknippade med att Kort om utbildningen. Fördjupningstemat Ledning och styrning handlar om den offentliga förvaltningens organisationer, och de processer, aktörer och roller som skapas i och runt den. Du lär dig hur politik omvandlas till praktik genom organisering och ledarskap.